Główne kierunki wykonywanego leczenia:

  • leczenie wszelkiego rodzaju wad stóp ze szczególnym uwzględnieniem - wrodzonej stopy końsko-szpotawej (około 750 wykonanych samodzielnie operacji), wrodzonej stopy płaskokoślawej, trudnych postaci wielopalczastości, stopy szpotawej;
stopy
Wrodzone stopy końsko-szpotawe
u niemowlęcia 4-ro miesięcznego.
stopy
Wrodzone stopy końsko-szpotawe
u niemowlęcia 4-ro miesięcznego.
stopy
Wynik leczenia operacyjnego
po 5-ciu latach.
Zabieg wykonano
w wieku 4 miesięcy.
stopy
Wynik leczenia operacyjnego
po 5-ciu latach.
Zabieg wykonano
w wieku 4 miesięcy.
stopy
Wielopalczastość stopy lewej
u niemowlęcia 10-cio miesięcznego.
stopy
Rtg stopy z wielopalczastością
- dodatkowe trzy kości
śródstopia i palców oraz
dodatkowe kości stępu
od strony przyśrodkowej.
stopy
Kształt stopy 4 lata po
operacji wykonanej
u dziecka 10-cio miesięcznego.
stopy
Rtg stopy 4 lata po operacji.
  • leczenie wrodzonego zwichnięcia stawów biodrowych;
  • konsultacje w skomplikowanych lub wątpliwych przypadkach tej wady;
  • leczenie i konsultacje trudnych przypadków złamań kości u dzieci;
  • zabiegi operacyjne: kręczu szyi, usunięcia palców dodatkowych, ganglionów, łagodnych guzów kostnych, wydłużenia ścięgna Achillesa oraz operacje przykurczów - innych ścięgien, nawykowego zwichnięcia rzepki, przykurczu wyprostnego kolana i inne.