Działalność społeczna.

  1. Wieloletnie konsultacje ortopedyczne noworodków w oddziałach położniczych szpitali warszawskich (ul. Inflancka, ul. Karowa)
  2. Wieloletnie konsultacje ortopedyczno-chirurgiczne dzieci z Domu Małych Dzieci im. Gabriela Baudouina.
  3. Współpraca z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy p. J. Owsiaka (dwa finały).
medal